کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

آموزش محاسبات با SAFE & ETABS

آموزش محاسبات با SAFE & ETABS

-منابع و مراجع مورد استفاده د ر طول دوره

– تعریف پروژه و بررسی آن

– انتخاب سیستم سازه ای و پلان های تیرریزی مناسب

– مدل سازی کامپیوتری مدل ریاضی سازه

– اصلاحات و جزئیات مدل سازی

– تعریف ویژگی های مورد نیاز در تحلیل و طراحی

– اختصاص ویژگی های مورد نظر به سازه

– بارگزاری

– تنظیمات بارهای مربوطه و تحلیل

– طراحی اولیه اعضا سیستم (قاب – بادبند – دیواربرشی)

– کنترل منظمی ها – پیچش ها – ضریب نا معینی و اصلاح مدل در صورت نیاز

– تعریف حالتهای طیف پاسخ و اصلاح مقادیر طیف پاسخ

– کنترل زمان تناوب و جابجایی های سیستم طبقات Drift و…

– کنترل های آئین نامه طراحی و لرزه ای مانند : زلزله تشدید یافته (۵۰-۲۵)

– طراحی کلی مدل و جمع بندی

– طراحی فونداسیون و کنترل ها

– تهیه دفترچه محاسبات

بدون نظر

پاسخی بگذارید