کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

برای اطمینان از موفقیت های آینده NLP مقاله زیر را بخوانید

 

 

برای اطمینان از موفقیت های آینده NLP مقاله زیر را بخوانید

ان الی پی همان برنامه ریزی عصبی کلامی است که به توضیح آنان می‌پردازیم. بخشی از این کلمه است که بر شناخت مغز، عملکرد Nuro ذهن، سیستم‌های عصبی آن و نحوه شکل گیری مرحله تفکر در مرکز عصبی مغز دلالت دارد. وجود آن در این کلمه و مفهوم آن این است که شما باید از فرآیند ورود متغیرهای اطراف به مغزتان آگاه شوید. NL مفهوم این کلمه در ترکیب :Linguistic آن است که چگونه P شما بتوانید از قدرت کلامتان برای تأثیر گذاشتن روی خودتان و احساستان و همچنین دیگران (هم به صورت کلامی و هم به صورت زبان بدن) اثر بگذارید. : بر نحوه قائده دار کردن افکارتان و دریافت Programming تأثیری که در دو مرحله قبل به آن اشاره شد تاکید دارد.   چیست؟ NLP باید بگوییم که این علم سعی دارد این NLPدر توضیح ساده قدرت را به شما بدهد که اتفاقات را آنطور که میخواهید رقم بزنید. ابزاری به نام الگو سازی را به شما معرفی میکند، ابزاری که با استفاده از آن میتوانید نقشه ذهنی خودتان را بر اساس موفق ترین تجربههای جهان سامان دهید. این علم خودشناسی در پی دارد که میتواند در آینده شما از هر لحاظ تأثیر داشته باشد. حال این سوال پیش میآید که چگونه این علم می‌تواند در زندگی ما تغیری ایجاد کند.

حالت‌های تغییر ان ال پی

حتی آینده ما را تحت  در دو حالت می‌تواند زندگی ما تحت تغییرNLPتاثیر قرار دهد؟ دهد. اولین راه این است که خاطرات بد گذشته را که پس از ورود هر مطلبی به ذهن، وارده ماجرا میشوند و روند پردازش را تغییر میدهند را به مرور تغییر دهد و خاطرات خوب را جایگزین آنان میکند. دومین راه این است که فیلترهای جدیدی را میسازد تا آنچه را که قرار است از بیرون دریافت کنید با  داری دو سطح درونی و NLP گذشته تفاوت داشته باشد. بیرونی است که سطح درونی آن را توضیح دادیم و با سطح بیرونی آن که مربوط به آدم‌های اطراف شماست  در ادامه آشنا  و اجرا شدن آن در زندگی شما NLP می‌شویم. باید بدانید که دارای دو مرحله تکاملی است. ابتدا باید به صورت آگاهانه بعضی رفتارهایتان را کنترل کنید سپس به مرور آن‌ها را وارد ضمیر ناخود آگاهتان بکنید. NLP تاریخچه کشف به صورت ۱۹۷۰لیچارد باندلر و جان گریندر در اوایل دهه مشترک بر روس سوال آیا موفقیت رازی دارد؟ تحقیق کرده و سپس توانستند الگوهایی را از زندگی افراد موفق پیدا کنند و  در اختیار عموم قرار دهند. NLP آن‌ها را به صورت علم NLP از کاربردهای مهم در گذشته نظری‌های وجود داشت مبنی بر اینکه تمام تصمیمات صورت گرفته از سوی انسان‌ها بر این اساس است که آن‌ها تصمیم‌ها را بر اساس سود و ضرری که برای‌شان در پیش دارد می‌گیرند. اما امروزه باور بر آن است که مغز از ارتباطاتو شبکه‌های متفاوتی تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها در هنگام تصمیم گیری جهت خاص خودشان را دارند و می‌توانند تاثیراتی روی تصمیم ما داشته باشند که ما از آن‌ها آگاه نیستیم.

می‌خواهد شما بر تمام این اتصالات کنترل NLP به طور کل داشته باشید و بتوانید آن‌ها را هماهنگ کنید. اگر شما بتوانید بر درونی‌ترین قسمت‌های مغزتان و همچنین ضمیر ناخود آگاهتان تسلط پیدا کنید می‌توانید کنترل خیلی از رویدادهای زندگی خودتان را به دست بگیرید؛ به شرط این که آن‌ها را با خواستهتان هماهنگ کنید. شاید بتوان این حالت به وجود آمده را دانست NLP مهم‌ترین هدیه از دیگر کاربردهای که پیشتر هم به آن اشاره کردیم NLP ارتباطی است که میان شما و اطرافیانتان به وجود می‌آورد. باعث می‌شود شما متوجه شوید که افراد چگونه مغزشان را سازماندهی می‌کنند که البته این کار مستلزم آن است که هنگامی که با آنان گفت و گو می‌کنید شنونده واقعی و کامل آنان باشید و ذهنتان را خالی از افکار مربوط خودتان کنید و کامل و ساده به آنان گوش فرا دهید تا ادارک شما که به مراحل بالاتری برسد.

نظر روانشناسان درباره ان الی پی

روانشناسان می‌گویند اگراتفاقات خوشایند را در ذهنتان گسترش دهید در واقع شبکه‌های متفاوتی آورد اراده شما در زمان‌های تصمیم گیری عملکردی مثبت ارائه میدهند. اتفاقهای منفی را برای همیشه از یاد ببرید و سعی کنید اعتماد به نفس و عزت نفس خودتان را افزایش دهید، چرا که امواج فرستاده شده از سوی شما ابتدا بر ضمیر ناخود آگاه شما تاثیر میگذارند سپس بر دیگر ظواهر زندگی شما مؤثر واقع می‌شوند.

بدون نظر

پاسخی بگذارید