کلمه کلیدی خود را وارد کنید

post

تحلیل گر اقتصادی کیست

 

تحلیل گر اقتصادی کیست

یک تحلیل گر کارآمد نقشی فراتر از یک مدیر پروژه و یا برنامه ریز اقتصادی اجرا میکند. تحلیل گر اقتصادی باید بتواند پیش از شروع فعالیت اقتصادی تمام مشکلات و راه حال های آنها را تشخیص دهد و هشدارهای مناسب را به مدیریت اعلام کند. اصولا نقشی که تحلیلگران در پروژههای متفاوت ایفا میکنند، وظیفهای سخت و حساس است. حساسیت بالای کار آنان از این جهت است که تمام سرمایه گذاریهای شرکتها بر پایهی پیش بینی آنان صورت میگیرد. تحلیلگران بازارهای مختلف باید ریشه تمام مشکلات موجود در بازار را شناسایی کنند تا در آینده سریع تر بتوانند پیش بینیهایی انجام دهند.

نحوه فعالیت تحلیلگران

که یکی از اصلیترین وظایف تحلیلگران اقتصادی مانند تحلیلگران بازارهای طلا و مسکن، پیش بینی وضعیت بازار در آینده است. ولی نکتهای که اهمیت دارد آن است که این کار چگونه صورت میگیرد؟ تحلیلگران از طریق تحلیل فنی یا Technical همان ( ) سعی میکنند با بررسی Analysis الگوریتمهای موجود در بازار درمورد نوع عرضه و تقاضا و یا قیمتها و رفتارهای صورت گرفته در بازارهای جهانی، شرایط بازار را در ماههای آینده تخمین زنند. به طور مثال آنها با استفاده از نرم افزارهای موجود در حسابداری و یا نمودارهای مالی سعی میکنند قیمت کالاهای مختلف را در ماههای آتی پیش بینی کنند.

 

تحلیلگر مؤثر کیست

از نظر معیارهای جهانی تفاوت اصلی شما و تحلیلگران حرفهای در آن است که آنها موظفاند درمورد تمام جنبه‌های اخلاقی و اجتمائی سود و زیان بدست آمده تفکر کنند و در تصمیم‌های احتمالی آنها لحاظ کنند. میدانید که تحلیلگران می‌توانند نقش مؤثری در آینده مالی شرکتها ایفا کنند. اگر تحلیلهای آنان تفسیرهای سیستماتیک، اثر گذار و قابل بهرهگیری باشند می‌توانند آینده مالی یک شرکت را تضمین کنند. بنابراین اگر آنها دارای توانایی برنامه ریزی دقیق باشند؛ همچنین بتوانند طرحهایی بر اساس پیش بینی صحیح آینده ارائه نه تنها می‌توانند باعث ارتقاء سطح شرکت شوند بلکه ،کنند می‌توانند در روند پیشرفت کاری خودشان نیز مؤثر باشند.

تحصیلات تحلیلگران اقتصادی باید در چه سطحی باشد

در این مورد دو نظریه وجود دارد. نظریه اول میگوید تحلیلگران اقتصادی باید تحصیلاتی متناسب با رشتهای که در آن فعالیت میکنند داشته باشند زیرا در وضعیت فعلی جهان، اقتصاد به صورت علم ارائه میشود و نیاز است تمام جوانب علمی آن را دانست تا بتوان در سطحهای گسترده مانند بازارهای جهانی موفق شد.
نظریه دوم میگوید تحلیلگران اقتصادی لزوما نباید مدرک دانشگاهی داشته باشند تا موفق باشند. اگر تحلیلگر نسبت به تمام اصطلاحات و روشهای زمینه مورد نظر آگاه باشد می‌تواند در تحلیل آن موفق باشد. گاه داشتن تجربه در تحلیل موقعیت‌های مختلف می‌تواند تأثیر گذارترین ابزار باشد.

تحلیلگر بازارهای طلا بسیاری از کالاها مانند طلا در ابعاد گسترده قیمت گذاری نمیشوند، یعنی انحصار آنها در دست گروه خاصی از افراد و یا کشورهای دنیا است .بنابراین تحلیلگری که در این حوزه فعال است باید بتواند تصمیمات و رویدادهای سیاسی را تحلیل کند و آنها را در نتیجه کارش نمود دهد. او باید بتواند ریشه تغیرات قیمت طلا را دریابد تا بتواند در آینده پیش بینی سریع تری ارئه دهد.

تحلیلگر بازار مسکن گاه تغیرات به وجود آمده در یک زمینه نتیجه تحولاتی عظیم در زمینههای مرتبط با آن است. به طور مثال نوسانات قیمت مسکن در ماههای اخیر به علت ثابت نبودن قیمت دلار و یا وضعیت بد معیشت مردم است. یک تحلیلگر اقتصادی باید بداند با توجه به تورم موجود در بازار و وضعیت اقتصادی_اجتمائی مردم چه مقدار خرید ممکن است در بازار صورت بگیرد.
یک تحلیلگر حرفهای باید بداند با توجه به دادههای موجود در بازار، خرید مسکن مناسب چه کسی است؟ سرمایه گذار یا مصرف کننده باید اقدام به خرید نمیاند؟

انواع تحلیل اقتصادی نوعی از تحلیلگری، تحلیلگری به همراه استراتژی‌هاست. در این نوع از تحلیلگری تمام جنبه‌های اقتصادی، اجتمائی، محیطی، و فرهنگی موجود بررسی می‌شود و همچنین سعی می‌شود نتایجی که بدست می‌آید مناسب برنامه‌های بلند مدت باشد. مثلا درمورد گرانی مسکن حتی گرانی مصالح و تحریمهای مواد اولیه یا تورم موجود در بازار و ظرفیت ریسک پذیری مردم جامعه هم مورد توجه قرار می‌گیرد. نوعی دیگر از تحلیلگری تحلیلی است که به صورت سطحی صورت می‌گیرد و تنها متناسب برنامه‌های کوتاه مدت می‌باشد.

بدون نظر

پاسخی بگذارید