کلمه کلیدی خود را وارد کنید

ایمنی و بهداشت

نمایش به صورت

نمایش 10 نتیحه

50

بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محل کار

۴۵۰,۰۰۰ تومان
20 ساعت

در این دوره آموزشی الزامات و ضروریات بهداشت و ایمنی در فضاهای کاری بطور کامل تدریس خواهد شد.

50

دوره ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

۶۰۰,۰۰۰ تومان
30 ساعت

در این دوره آموزشی نحوه بررسی و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی و تحلیل داده‌های بدست آمده بطور کامل آموزش داده خواهد شد.

50

دوره افسر HSE (بهداشت ایمنی و محیط زیست)

۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
60 ساعت

در این دوره آموزشی اصول و مباحث شغل HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) بطور کامل تدریس خواهد شد.

دوره ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی_ تدبیر و عمل
50

دوره ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در کارگاه‌های ساختمانی (HSE)

۸۰۰,۰۰۰ تومان
30 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

دوره بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه

۷۹۰,۰۰۰ تومان
30 ساعت

در این دوره آموزشی بازرسی ایمنی تعمیرگاه‌ها و شناسایی عوامل زیان‌آور آن‌ها بطور کامل پوشش داده خواهد شد.

50

دوره بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

۷۰۰,۰۰۰ تومان
30 ساعت

در این دوره آموزشی کلیه اصول و مباحث بکارگیری HSE در صنایع در سطح پیشرفته تدریس خواهد شد.

50

دوره بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی)

۷۰۰,۰۰۰ تومان
30 ساعت

در این دوره مقدماتی کلیه مبانی و استانداردهای مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در حوزه صنایع تدریس خواهد شد.

دوره ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی_ تدبیر و عمل
50

دوره مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه‌ ساختمانی

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
30 ساعت

در این دوره کلیه اصول و مبانی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه‌های ساختمانی پوشش داده خواهد شد.

50

دوره مسئول بهداشت کار

۴۹۰,۰۰۰ تومان
30 ساعت

طی این دوره آموزشی، اصول و نحوه اجرای بهداشت حرفه‌ای در محیط‌های کاری بطور کامل آموزش داده خواهد شد.

50

دوره مسئول حفاظت و ایمنی

۶۷۵,۰۰۰ تومان
70 ساعت

در این دوره آموزشی علوم و فنون مربوط به مسئولیت حفاظت و ایمنی بطور کامل آموزش داده خواهد شد.