کلمه کلیدی خود را وارد کنید

حمل و نقل

نمایش به صورت

نمایش 5 نتیحه

50

دوره بازبینی فنی ماشین آلات

۴۵۰,۰۰۰ تومان
20 ساعت

توانايي شناخت انواع ماشين آلات و سيستمهاي موجود در دوره آموزشی ارایه میشود.

50

دوره رئیس ماشین آلات

۴۵۰,۰۰۰ تومان
20 ساعت
مرور درس رئيس ماشين آلات كسي است كه بتواند از عهده تحويل گرفتن ماشين آلات خريداري شده و مورد نياز كارگاه ، مراقبت و كنترل ماشين آلات موجود ، تحويل و توزيع ماشين آلات بين عوامل اجرايي ، آماده سازي ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز ، نظارت بر رعايت موارد ايمني و ارائه گزارش [...]
50

دوره سرپرست ترانسپورت

۴۵۰,۰۰۰ تومان
20 ساعت

سرپرست ترانسپورت کسی است که توانایی تشخیص عوامل موثر بر محیط کار،سرپرستی، عقد قرار دادهای مختلف را داشته باشد.َ

50

دوره مدیریت حمل و نقل زمینی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
20 ساعت
مرور درس مدير حمل و نقل شغلي از حوزه حمل و نقل زميني است که شخص  داراي شايستگي هاي بكارگيري امتيازات و حقوق شهروندي درنظام حقوقي و اجتماعي حمل و نقل، تشخيص سيستمهاي هوشمند در برنامه ريزي ،هدايت و كنترل ترافيك می باشد. بكارگيري قوانين ،مقررات و مصوبات آيين نامه هاي اجرايي حمل و نقل [...]
50

دوره مسئول تعمیرگاه

۴۵۰,۰۰۰ تومان
20ساعت

در این دوره آموزشی تمامی سرفصل های مربوط به وظایف مسئول تعمیرگاه ارایه میگردد.