کلمه کلیدی خود را وارد کنید

مشاغل خانگی

نمایش به صورت

در حال نمایش 1–12 از 18 نتیجه

50

آموزش خلاقیت و کاردستی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
20 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش رنگ و نقطه فرش پیشرفته

۶۳۰,۰۰۰ تومان
21 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش رنگ و نقطه فرش مقدماتی

۴۱۵,۰۰۰ تومان
10 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش سرمه دوزی

۳۲۵,۰۰۰ تومان
10 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش سوزن دوزی سنتی

۶۱۰,۰۰۰ تومان
10 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش طراحی فرش با نرم‌افزار فتوشاپ پیشرفته

۷۰۰,۰۰۰ تومان
30 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش طراحی فرش با نرم‌افزار فتوشاپ مقدماتی

۳۲۵,۰۰۰ تومان
30ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش طراحی فرش پیشرفته

۷۳۲,۰۰۰ تومان
30 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش طراحی فرش مقدماتی

۶۳۵,۰۰۰ تومان
30 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش طراحی لباس با رایانه

۸۵۴,۰۰۰ تومان
20 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش طراحی لباس زنانه

۶,۳۲۲,۰۰۰ تومان
60 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی
50

آموزش طراحی لباس مردانه

۶,۲۴۸,۰۰۰ تومان
30 ساعت
مرور درس خلاصه دوره برنامه تحصیلی